Introductie

2CV (eend) en Zeeland

 

De  alom bekende en geliefde Citroën deux chevaux is zo’n 77 jaar oud. André Citroën heeft de 2cv zijn ziel gegeven, Pierre Michelin en Pierre-Jules Boulanger hebben gezorgd voor de fysieke tot standkoming met het ontwikkelde prototype in 1938, waarna de eend pas in 1948 zijn daadwerkelijke levenslicht zag. Het “waggelende” eendje is nog steeds bij een ieder bekend en geroemd om zijn eenvoud en rijplezier!  Een 2cv heeft meerdere namen d.w.z. in Nederland noemen we haar eend, de belgische bestuurder noemt haar geit en onze Duitse buren noemen haar Ente....Eend. En als er één gebied is waar de eend zich thuis voelt is het wel een waterrijk gebied.


Zeeland daarentegen is aanzienlijk ouder dan de 77-jarige eend. Deze mooie streek was al bewoond in de Romeinse periode kort voor het begin van de jaartelling. Zeeland is geboren, gedood, herboren en verder ontwikkeld met behulp van het omringende water. Een Zeeuw voelt zich van oudsher dan ook nauw verbonden met het water. Dit uiteraard evenals de eend. Tijdens de inundatie van Walcheren in Zeeland werden er door de Engelsen amfibievoertuigen ingezet om mensen te evacueren. Deze voertuigen werden DUKWS genoemd, uitgesproken als DUCKS. Ook hier is de band met de eend dus weer heel nauw. Dit verband en de liefde voor de 2cv en Zeeland is de kraamkamer van ons idee.